Jeroboam
    Footnotes
    Theme

    Jeroboam

    I Det gamle testamente var Jeroboam den første konge i den nordlige del av det delte Israel. Han var medlem av Efra’ims stamme. Den ugudelige Jeroboam ledet et opprør mot Judas hus og Davids familie.