Hiskia
    Footnotes
    Theme

    Hiskia

    En rettferdig konge i landet Juda i Det gamle testamente. Han regjerte i ni og tyve år i den tid da Jesaja var profet i Juda (2 Kong 18–20; 2 Krøn 29–32; Jes 36–39). Jesaja hjalp ham med å reformere både Kirken og staten. Han satte en stopper for avgudsdyrkelse, og gjeninnførte tempelarbeide. Hiskias liv ble forlenget med femten år på grunn av bønn og tro (2 Kong 20:1–7). Den første del av hans regjeringstid var fremgangsrik, men da han gjorde opprør mot kongen av Assyria (2 Kong 18:7), førte det til at Assyria invaderte landet to ganger. Den første invasjonen er beskrevet i Jesaja 10:24–32, den andre i 2 Kong 18:13–19:7. Under den andre invasjonen ble Jerusalem reddet av en Herrens engel (2 Kong 19:35).