Jehova
  Footnotes
  Theme

  Jehova

  Paktens navn, eller det riktige navn på Israels Gud. Det henviser til “den evige Jeg er” (2M 3:14; Joh 8:58). Jesus Kristus ble i det førjordiske liv kalt Jehova, og kom til jorden som sønn av Maria (Mosiah 3:8; 15:1; 3 Ne 15:1–5). Når ordet Herren forekommer i Det gamle testamente, betyr det som oftest Jehova.

  Jehova er Kristus

  Profetene i fordums tid kjente til Jehova (2M 6:1–3; Abr 1:16). Apostelen Paulus lærte at Kristus var Det gamle testamentes Jehova (2M 17:6; 1 Kor 10:1–4). Jareds bror i Mormons bok så den førjordiske Kristus og tilba ham (Ether 3:13–15). Moroni kalte også Kristus Jehova (Moroni 10:34). I Kirtland tempel så Joseph Smith og Oliver Cowdery den oppstandne Jehova (L&p 110:3–4).