Bekjenne, bekjennelse
    Footnotes
    Theme

    Bekjenne, bekjennelse

    Skriftene bruker ordet bekjennelse på minst to måter. En betydning er å bekjenne sin tro på noe, som f.eks. ved å bekjenne at Jesus er Kristus (Mat 10:32; Rom 10:9; 1 Joh 4:1–3; L&p 88:104).

    En annen betydning av ordet er å erkjenne sin skyld, som f.eks. ved å bekjenne sine synder. Alle mennesker er forpliktet til å bekjenne alle sine synder for Herren og få hans tilgivelse (L&p 58:42–43). Når det er nødvendig, skulle synder bekjennes for den eller de man har syndet mot. Alvorlige synder skulle bekjennes for en embedsmann i Kirken (i de fleste tilfeller for biskopen).