Hebraisk
    Footnotes
    Theme

    Hebraisk

    Et semittisk språk som Israels barn snakket.

    Israelittene snakket hebraisk helt til de vendte tilbake fra det babylonske fangenskap, da arameisk ble det språk man snakket til daglig. På Jesu tid var hebraisk det språk som ble brukt av de lærde, i lovverket og i religiøs litteratur.