Prestedømme
    Footnotes
    Theme

    Prestedømme

    Den myndighet og kraft Gud gir til mennesker så de kan gjøre alt som angår menneskenes frelse (L&p 50:26–27). Mannlige medlemmer av Kirken som bærer prestedømmet, er organisert i quorum og er bemyndiget til å utføre ordinanser og bestemte administrative oppgaver i Kirken.