Testamente, Det gamle
  Footnotes
  Theme

  Testamente, Det gamle

  Skrifter fra profeter i fordums tid som handlet under innflytelse av Den Hellige Ånd, og som i mange århundrer vitnet om Kristus og hans fremtidige virksomhet. Det inneholder også en opptegnelse om Abraham og hans etterkommeres historie, som begynner med pakten — eller testamentet — som Herren inngikk med Abraham og hans etterkommere.

  De fem første bøkene i Det gamle testamente ble skrevet av Moses. De enkelte bøkene betegnes også med navn som er hentet fra gresk, nemlig Genesis (opphavsboken), Exodus (utgangsboken), Leviticus (presteboken) Numeri (tallboken) og Deuteronomium (lovgjentakelsesboken). Første Mosebok handler om opprinnelsen til jorden, menneskeheten, språk og raser, og forteller hvordan Israels hus begynte.

  De historiske bøker forteller hva som hendte med Israel. Disse bøkene er Josvas bok, Dommernes bok, Ruts bok, 1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kongebok, 1. og 2. Krønikebok, Esras bok, Nehemjas bok og Esters bok.

  De poetiske bøkene forteller noe om profetenes visdom og litteratur og er Jobs bok, Salmenes bok, Salomos ordspråk, Predikantens bok, Salomos høysang og Klagesangene.

  Profetene advarte Israel mot de synder de begikk, og vitnet om de velsignelser som følger av lydighet. De profeterte om Kristi komme og fortalte at Kristus skulle sone for menneskenes synder når de omvender seg, mottar ordinansene og etterlever evangeliet. Profetenes bøker er Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarias og Malakias.

  De fleste av Det gamle testamentes bøker ble skrevet på hebraisk, men noen få skrifter er på arameisk, som er et beslektet språk.