Sadrak
    Footnotes
    Theme

    Sadrak

    Sadrak, Mesak og Abed-Nego i Det gamle testamente var tre israelittiske ungdommer som, sammen med Daniel, ble bedt om å komme til kong Nebukadnesars slott. Nebukadnesar var konge i Babylon. Sadraks hebraiske navn var Hananja. De fire ungdommene nektet å gjøre seg urene ved å spise og drikke av kongens mat og vin (Dan 1). Sadrak, Mesak og Abed-Nego ble kastet i en glødende ildovn av kongen, men ble reddet av Guds Sønn (Dan 3).