Lot
    Footnotes
    Theme

    Lot

    I Det gamle testamente, sønn av Haran og en nevø av Abraham (1M 11:27, 31; Abr 2:4). Haran døde på grunn av hungersnøden i Ur (Abr 2:1). Lot forlot Ur med Abraham og Sara og reiste sammen med dem til Kana’an (1M 12:4–5). Lot slo seg ned i Sodoma. Herren sendte sendebud for å advare Lot og be ham flykte fra Sodoma før Herren ødela den på grunn av folkets ugudelighet (1M 13:8–13; 19:1, 13, 15), men Lots hustru så seg tilbake under ødeleggelsen og ble til en saltstøtte (1M 19:26). Lot er nevnt i Det nye testamente (Luk 17:29; 2 Pet 2:6–7). I 1. Mosebok kap 13, 14 og 19 fortelles det hvordan han levde etter at han skilte lag med Abraham.