Utvelgelse
    Footnotes
    Theme

    Utvelgelse

    Med utgangspunkt i verdighet i foruttilværelsen valgte Gud ut hvem som skulle være av Abrahams ætt og Israels hus og bli paktens folk (5M 32:7–9; Abr 2:9–11). Disse menneskene får spesielle velsignelser og plikter så de kan velsigne verdens nasjoner (Rom 11:5–7; 1 Pet 1:2; Alma 13:1–5; L&p 84:99). Men for å bli frelst må også disse utvalgte kalles og utvelges i dette liv.