Helvete
  Footnotes
  Theme

  Helvete

  Åpenbaring i de siste dager omtaler helvete i minst to betydninger. For det første er det en midlertidig bolig i åndeverdenen for dem som var ulydige i jordelivet. I denne betydningen av ordet vil helvete ha en slutt. De ånder som er der, vil bli undervist i evangeliet, og en eller annen gang etter sin omvendelse vil de oppstå til den herlighetsgrad de er verdige til. De som ikke vil omvende seg, men likevel ikke er fortapelsens sønner, vil forbli i helvete under tusenårsriket. Etter disse tusen år i pine vil de oppstå til en telestial herlighet (L&p 76:81–86; 88:100–101).

  For det annet er helvete det permanente sted for dem som ikke blir forløst ved Jesu Kristi forsoning. I denne betydningen av ordet er helvete noe permanent, og er et sted for dem som “fortsatt er urene” (L&p 88:35, 102). Dette er det sted hvor Satan, hans engler og fortapelsens sønner — de som har fornektet Sønnen etter at Faderen har åpenbart ham — vil bo i all evighet (L&p 76:43–46).

  I Skriftene kalles helvete av og til for “det ytterste mørke” eller “mørket utenfor”.