Disippel
    Footnotes
    Theme

    Disippel

    En som følger Jesus Kristus og lever i overensstemmelse med Kristi lære (L&p 41:5). Disippel brukes som betegnelse på de tolv apostler Kristus kalte under sin jordiske virksomhet (Mat 10:1–4). Disippel brukes også som betegnelse på de tolv menn Jesus valgte til å lede sin kirke blant nephittene og lamanittene (3 Ne 19:4).