Marsh, Thomas B.
    Footnotes
    Theme

    Marsh, Thomas B.

    Den første president i De tolv apostlers quorum etter at Kirken ble gjenopprettet i 1830. Han hadde rikets nøkler med hensyn til de tolv (L&p 112:16), og i 1838 ble han ved åpenbaring befalt å utgi Herrens ord (L&p 118:2). Kapittel 31 i Lære og pakter er gitt til ham. Marsh ble utelukket av Kirken i 1839, men ble døpt på ny i juli 1857.