Omvende, omvendelse
    Footnotes
    Theme

    Omvende, omvendelse

    Å forandre sin tro, sitt hjerte og liv så man godtar og retter seg etter Guds vilje (Apg 3:19). Å omvende seg vil si at man bevisst går inn for å oppgi sin tidligere levemåte for å forandre seg og bli en Kristi disippel. Omvendelsen blir fullstendig når man angrer, blir døpt til syndenes forlatelse, mottar Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse og fortsetter å tro på Herren, Jesus Kristus. Det naturlige menneske blir forandret og blir en ny skapning som er helliggjort og ren og er født på ny i Kristus Jesus (2 Kor 5:17; Mosiah 3:19).

    Sann omvendelse har sin opprinnelse i en kjærlighet til Gud og et oppriktig ønske om å adlyde hans bud. Alle mennesker som er ansvarlige, har syndet og må omvende seg for å fortsette videre fremover mot frelse. Bare gjennom Jesu Kristi forsoning kan vår omvendelse bli virksom og godtatt av Gud.