Bibel
  Footnotes
  Theme

  Bibel

  En samling hebraiske og kristne skrifter som inneholder guddommelige åpenbaringer. Ordet bibel betyr “bøkene”. Bibelen er et resultat av mange profeters og inspirerte forfatteres arbeide, og de har alle vært påvirket av Den Hellige Ånd (2 Pet 1:21).

  Den kristne bibel faller i to hoveddeler som vanligvis er kjent under navnet Det gamle og Det nye testamente. Det gamle testamente består av de bøker med hellig skrift som ble brukt av jødene i Palestina mens Herren levde her på jorden. Det nye testamente består av skrifter som stammer fra apostlenes tid, og de anses for å være like hellige og for å ha den samme autoritet som jødenes skrifter. Bøkene i Det gamle testamente er hentet fra en nasjonal litteratur som spenner over mange århundrer, og ble skrevet nesten helt og holdent på hebraisk, mens bøkene i Det nye testamente er en enkeltstående generasjons arbeide, og ble hovedsakelig skrevet på gresk.

  I Det gamle testamente motsvarer ordet testamente et hebraisk ord som betyr “pakt”. Den gamle pakt er den lov som ble gitt til Moses da Israel forkastet det fullstendige evangelium som Guds folk hadde hatt helt fra dødelighetens begynnelse. Den nye pakt er det evangelium som ble forkynt av Jesus Kristus.

  I den hebraiske bibel (Det gamle testamente) var bøkene inndelt i tre grupper: loven, profetene og Skriftene. I den bibel som brukes av den kristne verden, er bøkene ordnet etter emner, som f.eks. historiske, poetiske og profetiske.

  Bøkene i Det nye testamente er vanligvis ordnet på denne måten: de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger, Paulus’ brev, de alminnelige brev skrevet av Jakob, Peter, Johannes og Judas, samt Johannes’ åpenbaring.

  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hedrer og respekterer Bibelen, men hevder også at Herren gjennom sine profeter i de siste dager fortsetter å gi flere åpenbaringer som støtter og bekrefter Bibelens beretning om Guds handlinger med menneskeheten.