Jesaja
  Footnotes
  Theme

  Jesaja

  En profet i Det gamle testamente som profeterte fra 740–701 f.Kr. Fordi han var kong Hiskias nærmeste rådgiver, hadde Jesaja stor religiøs og politisk innflytelse.

  Jesus siterte Jesaja oftere enn noen annen profet. Jesaja blir også hyppig sitert i Det nye testamente av Peter, Johannes og Paulus. I Mormons bok og Lære og pakter finnes flere sitater av Jesaja enn noen annen profet, og de er til stor hjelp når det gjelder å forstå Jesaja. Nephi underviste sitt folk fra det Jesaja hadde skrevet (2 Ne 12–24; Jes 2–14). Herren fortalte nephittene at “store er Jesajas ord” og at alt Jesaja hadde profetert, ville bli oppfylt (3 Ne 23:1–3).

  Jesajas bok

  En bok i Det gamle testamente. Mange av Jesajas profetier handler om Forløserens komme, både til sin virksomhet her på jorden (Jes 9:6), og som den store konge på den siste dag (Jes 63). Han profeterte også mye om Israels fremtid.

  Kapittel 1 er et forord til resten av boken. Jesaja 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53:1–12 og 61:1–3 bærer bud om Frelserens misjon. Kapitlene 2, 11, 12 og 35 handler om begivenheter i de siste dager da evangeliet vil bli gjengitt, Israel vil bli samlet og det tørre land skal blomstre som en rose. Kapittel 29 inneholder en profeti om fremkomsten av Mormons bok (2 Ne 27). I kapittel 40–46 fortelles det at Jehova som den sanne Gud, er hedningenes avguder overlegen. Resten av boken, kapittel 47–66, omhandler begivenheter under den endelige gjenopprettelse av Israel og grunnfestingen av Sion hvor Herren bor sammen med sitt folk.