2 Nephi 12

Kapittel 12

Jesaja ser tempelet i de siste dager, Israels innsamling og tusenårsrikets dom og fred – De stolte og ugudelige vil bli ydmyket ved Det annet komme – Sammenlign med Jesaja 2. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Det ord som aJesaja, sønn av Amos, b om Juda og Jerusalem:

2 Og det skal skje i de siste dager da afjellet der Herrens bhus står, skal være grunnfestet på toppen av cfjellene og skal være høyt hevet over alle høyder, og alle nasjoner skal strømme til det,

3 og mange folkeslag skal dra av sted og si: Kom, og la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, og han vil lære oss sine veier, og vi vil avandre på hans stier, for fra Sion skal bloven utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

4 Og han skal adømme mellom nasjonene og skal irettesette mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. En nasjon skal ikke løfte sverd mot en annen, heller ikke skal de mer lære å føre krig.

5 O Jakobs hus, kom, og la oss vandre i Herrens lys, ja kom, for dere har alle afaret vill, hver på sine ugudelige veier.

6 Derfor, O Herre, har du forlatt ditt folk, Jakobs hus, fordi de agjennomsyres fra Østen og lytter til sannsigere som bfilistrene, og de cfinner behag i fremmedes barn.

7 Deres land er også fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på deres skatter. Deres land er også fullt av hester, og det er ingen ende på deres vogner.

8 Deres land er også fullt av aavguder, de tilber sine henders verk, det som deres egne fingre har laget.

9 Og den ringe mann bøyer seg ikke aned, og stormannen ydmyker seg ikke, derfor, tilgi dem ikke.

10 Dere ugudelige, gå inn i fjellet og agjem dere i støvet, for Herrens frykt og hans høyhets herlighet skal slå dere.

11 Og det skal skje at menneskets stolte øyne skal ydmykes og menneskets hovmod skal bøyes, og Herren alene skal være opphøyet på den dag.

12 For Hærskarenes aHerres dag kommer snart over alle nasjoner, ja, over hver eneste en, ja, over de bstolte og hovmodige og over alle som er oppblåste, og de skal ydmykes.

13 Ja, og Herrens dag skal komme over alle Libanons sedertrær, for de er høyreiste og stolte, og over alle eikene i Basan,

14 og over alle høye fjell og over alle høyder og over alle nasjoner som er hovmodige, og over alle folkeslag,

15 og over hvert høyt tårn og over hver befestet mur,

16 og over alle skip på ahavet og over alle skip fra Tarsis og over alt som er behagelig å skue.

17 Og menneskets hovmod skal bøyes ned, og menneskets stolthet skal ydmykes, og Herren alene skal være opphøyet på aden dag.

18 Og avgudene skal han fullstendig avskaffe.

19 Og de skal gå inn i fjellhulene og i jordens kløfter, for Herrens frykt skal komme over dem, og hans høyhets herlighet skal slå dem når han reiser seg for å ryste jorden forferdelig.

20 På den dag skal menneskene akaste sine avguder av sølv og sine avguder av gull, som de selv har laget for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene,

21 og gå inn i fjellkløftene og til toppen av de forrevne fjell, for Herrens frykt skal komme over dem, og hans høyhets herlighet skal slå dem når han reiser seg for å ryste jorden forferdelig.

22 aVend deg bort fra mennesket som puster i sin nese. Hva er han å akte for?