2 Nephi 22

Kapittel 22

På tusenårsrikets dag vil alle mennesker prise Herren – Han skal bo iblant dem – Sammenlign med Jesaja 12. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Og på den dag skal du si: O Herre, jeg vil prise deg. Selv om du var vred på meg, er din vrede opphørt, og du trøster meg.

2 Se, Gud er min frelse, jeg vil astole på ham og ikke frykte, for Herren, bJehova, er min styrke og min sang, han er også blitt min frelse.

3 Derfor skal dere øse avann med glede av frelsens kilder.

4 Og på den dag skal dere si: aPris Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folket, forkynn at hans navn er opphøyet.

5 aSyng Herrens pris, for herlige ting har han gjort, over hele jorden er dette kjent.

6 aRop høyt og juble, dere som bor i Sion, for stor er Israels Hellige midt iblant dere.