2 Nephi 33

Kapittel 33

Nephis ord er sanne – De vitner om Kristus – De som tror på Kristus, vil tro Nephis ord, som skal stå som et vitne ved dommens skranke. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Og nå, jeg Nephi, kan ikke skrive alle de ting det ble undervist om blant mitt folk, heller ikke er jeg så amektig i skrift som i tale. For når et menneske btaler ved Den hellige ånds kraft, fører Den hellige ånds kraft det til menneskenes barns hjerter.

2 Men se, det er mange som aforherder sine hjerter mot Den hellige ånd så den ikke har noen plass i dem. Derfor forkaster de mange ting som er skrevet og anser det for å være uten betydning.

3 Men jeg, Nephi, har skrevet det jeg har skrevet, og jeg anser det for å være av stor averdi, og spesielt for mitt folk. For jeg bber uopphørlig for dem om dagen, og mine øyne væter min pute om natten på grunn av dem. Jeg roper til min Gud i tro, og jeg vet at han vil høre mitt rop.

4 Og jeg vet at Gud Herren vil hellige mine bønner til mitt folks gavn. Og de ord jeg har skrevet i min svakhet, vil bli gjort asterke for dem. For de bovertaler dem til å gjøre godt, de forteller dem om deres fedre, og de taler om Jesus og overtaler dem til å tro på ham og til å holde ut til enden, som er cevig liv.

5 Og de taler astrengt mot synd i overensstemmelse med sannhetens bklarhet. Derfor vil ingen bli vred på grunn av de ord jeg har skrevet, hvis han ikke er av djevelens ånd.

6 Jeg fryder meg over klarhet, jeg fryder meg over sannhet, jeg fryder meg i min Jesus, for han har aforløst min sjel fra helvete.

7 Jeg har akjærlighet til mitt folk og stor tro på Kristus om at jeg skal møte mange sjeler ubesmittet for hans domstol.

8 Jeg har kjærlighet til ajødene, jeg sier jødene, for jeg mener dem jeg nedstammer fra.

9 Jeg har også kjærlighet til ahedningefolkene. Men se, jeg kan ikke håpe for noen av disse hvis de ikke blir bforsonet med Kristus, går inn gjennom den ctrange port, dvandrer på den esmale sti som fører til livet, og fortsetter på stien inntil prøvelsens dag er omme.

10 Og nå, mine elskede brødre, og også jøder og alle som bor på jorden, lytt til disse ord og tro på Kristus. Og hvis dere ikke tror disse ord, atro på Kristus. Og hvis dere tror på Kristus, vil dere tro disse bord, for de er cKristi ord, og han har gitt dem til meg, og de dlærer alle mennesker at de skulle gjøre godt.

11 Og hvis de ikke er Kristi ord, døm selv, for Kristus vil vise dere med akraft og stor herlighet på den siste dag at det er hans ord. Og dere og jeg skal stå ansikt til ansikt for hans bdomstol, og dere skal vite at jeg har fått befaling fra ham om å skrive disse ting, til tross for min svakhet.

12 Og jeg ber Faderen i Kristi navn om at mange av oss, om ikke alle, må bli frelst i hans arike på denne store og siste dag.

13 Og nå, mine elskede brødre, alle dere som er av Israels hus, og alle dere jordens ender, jeg taler til dere som en hvis røst aroper fra støvet: Farvel inntil denne store dag skal komme.

14 Og dere som ikke vil ta del i Guds godhet og gi akt på jødenes aord, og også mine bord og de ord som skal gå ut av Guds Lams munn, se, jeg byr dere et evig farvel, for disse ord skal cfordømme dere på den siste dag.

15 For det jeg forsegler på jorden, skal føres mot dere ved adommens skranke, for slik har Herren befalt meg, og jeg må adlyde. Amen.