Forløse, forløst, forløsning
    Footnotes
    Theme

    Forløse, forløst, forløsning

    Å befri, kjøpe fri eller løskjøpe — f.eks. ved å befri en person fra trelldom ved å betale. Forløsning henviser til Jesu Kristi forsoning og til befrielse fra synd. Jesu forsoning forløser hele menneskeheten fra fysisk død. Gjennom hans forsoning vil de som har tro på ham og omvender seg, også bli forløst fra åndelig død.