Testamente, det nye
    Footnotes
    Theme

    Testamente, det nye

    En samling inspirerte skrifter (opprinnelig på gresk) om Jesus Kristus, apostlene, andre etterfølgere av Jesus Kristus — deres liv og virke. Det nye testamente inndeles vanligvis i evangeliene, Apostlenes gjerninger, brev skrevet av Paulus, generelle brev og Johannes åpenbaring.

    De fire evangeliene — bøker av Matteus, Markus, Lukas og Johannes — forteller om Kristi liv. Apostlenes gjerninger forteller Kirkens og apostlenes historie, spesielt om de misjonsreiser Paulus foretok etter Kristi død. Brevene fra Paulus gir instruksjoner til Kirkens ledere og til medlemmene. De andre brevene ble skrevet av andre apostler og gir flere råd til de første (dagers) hellige. Johannes’ åpenbaring, som ble skrevet av apostelen Johannes, inneholder for det meste profetier om de siste dager.