Studiehjelpemidler
Innvie, innvielsesloven


Innvie, innvielsesloven

Å innvie, gjøre hellig eller å bli rettferdig. Innvielsesloven er et guddommelig prinsipp som gjør det mulig for menn og kvinner frivillig å vie sin tid, sine talenter og sin materielle velstand til å grunnfeste og bygge opp Guds rike.