Lamoni
    Footnotes
    Theme

    Lamoni

    En lamanitt-konge i Mormons bok som ble omvendt av Herrens Ånd og av det inspirerte arbeide som ble utført og de læresetninger som ble forkynt av Ammon (Alma 17–19).