Visdom
    Footnotes
    Theme

    Visdom

    En evne eller gave fra Gud til å (be)dømme riktig. Et menneske får visdom ved erfaring og studium og ved å følge Guds råd. Uten Guds hjelp har ikke mennesket sann visdom (2 Ne 9:28; 27:26).