Seer
    Footnotes
    Theme

    Seer

    En person bemyndiget av Gud til å se med åndelige øyne noe som Gud har skjult for verden (Moses 6:35–38). Han er en åpenbarer og en profet (Mosiah 8:13–16). I Mormons bok sier Ammon at bare en seer kan bruke spesielle uttydere, eller en urim og tummim (Mosiah 8:13; 28:16). En seer kjenner fortid, nåtid og fremtid. I fordums tid ble en profet ofte kalt en seer (1 Sam 9:9; 2 Sam 24:11).

    Joseph Smith er den store seer i de siste dager (L&p 21:1; 135:3). Dessuten blir Det første presidentskap og De tolvs råd oppholdt som profeter, seere og åpenbarere.