Første Mosebok (Genesis)
  Footnotes
  Theme

  Første Mosebok (Genesis)

  Genesis er et gresk ord som betyr “opprinnelse” eller “begynnelse”. Første Mosebok er den første boken i Det gamle testamente og ble skrevet av profeten Moses. Den forteller om mange begynnelser, som f.eks. at jorden ble skapt, at dyr og mennesker ble plassert på jorden, om Adam og Evas fall, at evangeliet ble åpenbart til Adam, begynnelsen til stammer og folkeslag, opprinnelsen til flere språk i Babel og om begynnelsen til Abrahams familie som førte til opprettelsen av Israels hus. Første Mosebok understreker også betydningen av Josefs rolle som Israels beskytter.

  Åpenbaring i de siste dager bekrefter og klargjør 1. Mosebok (1 Ne 5; Ether 1; Moses 1–8; Abr 1–5).

  Kapittel 1–4 forteller om verdens skapelse og om hvordan det går med Adams familie. I kapittel 5–10 finnes beretningen om Noah, og kapittel 11–20 forteller om Abraham og hans familie frem til Isaks tid. I kapittel 21–35 følger vi Isak og hans familie, og i kapittel 36 Esau og hans familie. Kapittel 37–50 forteller om Jakobs familie og gir en beretning om Josef som blir solgt til Egypt, og den rolle han spilte når det gjaldt å redde Israels hus.