Ammon, Etterkommer av Zarahemla
    Footnotes
    Theme

    Ammon, Etterkommer av Zarahemla

    I Mormons bok, en sterk og mektig mann som ledet en ekspedisjon fra Zarahemla til landet Lehi-Nephi (Mosiah 7:1–16). Han ble vist opptegnelser fra fordums tid og forklarte hva en seer er (Mosiah 8:5–18). Senere hjalp han kong Limhi og hans folk med å flykte fra lamanittene og førte dem tilbake til Zarahemla (Mosiah 22).