Trosartiklene
    Footnotes
    Theme

    Trosartiklene

    Tretten grunnleggende punkter for trosoppfatninger som medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bekjenner seg til.

    Joseph Smith skrev dem første gang ned i et brev til redaktøren i avisen Chicago Democrat, John Wentworth, som svar på hans anmodning om å få vite hva Kirkens medlemmer trodde på. Brevet ble kjent under navnet Wentworth-brevet og ble første gang offentliggjort i Times and Seasons i mars 1842. Den 10. oktober 1880 ble Trosartiklene, ved medlemmenes stemmegivning, formelt godkjent som hellig skrift og ble tatt inn i Den kostelige perle.