Abraham
  Footnotes
  Theme

  Abraham

  En sønn av Tarah, født i Ur i Kaldea (1M 11:26, 31; 17:5). En Herrens profet som Herren inngikk evige pakter med. Gjennom disse pakter blir alle jordens nasjoner velsignet. Abraham ble opprinnelig kalt Abram.

  Abrahams bok

  Oldtidsopptegnelser skrevet av Abraham og som kom i Kirkens besittelse i 1835. Opptegnelsen og noen mumier ble oppdaget i egyptiske katakomber av Antonio Lebolo, som testamenterte dem til Michael Chandler. Chandler stilte dem ut i De forente stater i 1835. Noen venner av Joseph Smith kjøpte dem av Chandler og ga dem til profeten, som oversatte dem. Noen av disse opptegnelsene finnes nå i Den kostelige perle.

  Kapittel 1 forteller hva Abraham opplevde i Ur i Kaldea, hvor ugudelige prester forsøkte å ofre ham. Kapittel 2 forteller om hans reise til Kana’an. Herren viste seg for ham og inngikk pakter med ham. Kapittel 3 forteller at Abraham så universet og forsto forholdet mellom himmellegemene. Kapittel 4 og 5 er nok en beretning om skapelsen.

  Abrahams ætt

  De mennesker som ved å være lydige mot lovene og ordinansene i Jesu Kristi evangelium mottar de løfter Gud ga til Abraham og de pakter han inngikk med ham. Menn og kvinner kan motta disse velsignelser hvis de nedstammer direkte fra Abraham, eller hvis de blir adoptert inn i hans familie ved å ta imot evangeliet og bli døpt (Gal 3:26–29; 4:1–7; L&p 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr 2:9–11). De som nedstammer direkte fra Abraham, kan miste sine velsignelser hvis de er ulydige (Rom 4:13; 9:6–8).