Engler
  Footnotes
  Theme

  Engler

  Det er to slags vesener i himmelen som kalles engler: De som er ånder, og de som har legemer av kjøtt og ben. Engler som er ånder, har ennå ikke mottatt et legeme av kjøtt og ben, eller de er ånder som en gang har hatt et dødelig legeme og venter på sin oppstandelse. Engler som har legemer av kjøtt og ben, har enten oppstått fra de døde, eller de er blitt forvandlet.

  Det finnes mange henvisninger i Skriftene til det arbeide som utføres av engler. Av og til taler engler med tordenrøst når de overbringer Guds budskap (Mosiah 27:11–16). Rettferdige, dødelige mennesker kan også bli kalt engler (1M 19:15, JSO). Noen engler befinner seg omkring Guds trone i himmelen (Alma 36:22).

  Skriftene taler også om djevelens engler. Det er de ånder som fulgte Lucifer, ble utstøtt fra Guds nærhet i det førjordiske liv og ble kastet ned på jorden (Åp 12:1–9; 2 Ne 9:9, 16; L&p 29:36–37).