Skriftene
Lære og pakter 129
forrige neste


Kapittel 129

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843, hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder.

1–3: I himmelen finnes det både oppstandne legemer og ånde-legemer. 4–9: Nøkler som gjør det mulig å fortelle hvordan man kan gjenkjenne sendebud fra den andre siden av sløret.

1 Det er to slags vesener i ahimmelen, nemlig: bEngler som er coppstandne personer som har legemer av kjøtt og ben –

2 for eksempel sa Jesus: Rør ved meg og se! For en ånd har ikke akjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.

3 For det annet: De arettferdige menneskers bånder som er fullkommengjort, de som ikke er oppstandne, men arver den samme herlighet.

4 Når et sendebud kommer og sier han har et budskap fra Gud, rekk ham hånden, og be ham ta din hånd.

5 Hvis han er en engel, vil han gjøre det, og du vil føle hans hånd.

6 Hvis han er et rettferdig menneskes ånd som er fullkommengjort, vil han komme i sin herlighet, for det er den eneste måten han kan gi seg tilkjenne på –

7 be ham ta din hånd, men han vil ikke røre seg, da det for et rettferdig menneske er i strid med himmelens orden å bedra, men han vil likevel fremføre sitt budskap.

8 Hvis det er adjevelen som en lysets engel, vil han, når du ber ham ta din hånd, rekke frem sin hånd, og du vil ikke føle noe, du kan derfor avsløre ham.

9 Dette er de tre viktige nøkler som gjør det mulig for deg å vite om et budskap er fra Gud.