Skriftene
Lære og pakter 87


Kapittel 87

Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith ved eller i nærheten av Kirtland, Ohio, den 25. desember 1832. På denne tiden var det i USA utbredt diskusjon om slaveriet og Sør-Carolinas annulering av føderale tollsatser. Joseph Smiths historie fastslår at “forekomsten av problemer mellom nasjonene” var i ferd med å bli “mer synlige” for profeten “enn de tidligere hadde vært siden Kirken begynte sin ferd ut av villmarken.”

1–4: Krig blir forutsagt mellom Nordstatene og Sydstatene. 5–8: Store katastrofer skal ramme alle jordens innbyggere.

1 Sannelig, så sier Herren om de kriger som om kort tid vil finne sted og vil begynne med opprøret i aSyd-Carolina og til slutt ende med mange sjelers død og elendighet,

2 og den tid vil komme da akrig vil bli utøst over alle nasjoner og vil begynne på dette sted.

3 For se, Sydstatene skal gå sammen mot Nordstatene, og Sydstatene vil henvende seg til andre nasjoner, ja, til landet Storbritannia som det kalles, og de skal også henvende seg til andre nasjoner for å forsvare seg mot andre nasjoner, og da skal akrig bli utøst over alle nasjoner.

4 Og det skal skje at etter mange dager skal aslaver gjøre opprør mot sine herrer, slaver rustet og trenet til å føre krig.

5 Og det skal også skje at levningene som er tilbake i landet, skal ruste seg og bli meget vrede og skal påføre hedningefolkene stor skade.

6 Og således, ved sverd og ved blodsutgytelse, skal jordens innbyggere asørge, og ved bhunger og pest, ved jordskjelv og torden fra himmelen og også voldsomme og kraftige lynglimt, skal jordens innbyggere få føle en allmektig Guds vrede og harme og ctuktende hånd inntil den fastsatte tilintetgjørelse fullstendig har gjort dende på alle nasjoner,

7 så de helliges rop og ade helliges blod ikke lenger skal anrope bHerren Sebaots ører fra jorden om hevn over sine fiender.

8 Derfor, astå på hellige steder og vær urokkelige inntil Herrens dag kommer, for se, den kommer bhastig, sier Herren. Amen.