Skriftene
Lære og pakter 87
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 87

Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den 25. desember 1832 (History of the Church 1:301–302). Dette kapitlet ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og vurderte afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i slaveri rundt omkring i verden.

1–4: Krig blir forutsagt mellom Nordstatene og Sydstatene. 5–8: Store katastrofer skal ramme alle jordens innbyggere.

1 Sannelig, så sier Herren om de kriger som om kort tid vil finne sted og vil begynne med opprøret i aSyd-Carolina og til slutt ende med mange sjelers død og elendighet,

2 og den tid vil komme da akrig vil bli utøst over alle nasjoner og vil begynne på dette sted.

3 For se, Sydstatene skal gå sammen mot Nordstatene, og Sydstatene vil henvende seg til andre nasjoner, ja, til landet Storbritannia som det kalles, og de skal også henvende seg til andre nasjoner for å forsvare seg mot andre nasjoner, og da skal akrig bli utøst over alle nasjoner.

4 Og det skal skje at etter mange dager skal aslaver gjøre opprør mot sine herrer, slaver rustet og trenet til å føre krig.

5 Og det skal også skje at levningene som er tilbake i landet, skal ruste seg og bli meget vrede og skal påføre hedningefolkene stor skade.

6 Og således, ved sverd og ved blodsutgytelse, skal jordens innbyggere asørge, og ved bhunger og pest, ved jordskjelv og torden fra himmelen og også voldsomme og kraftige lynglimt, skal jordens innbyggere få føle en allmektig Guds vrede og harme og ctuktende hånd inntil den fastsatte tilintetgjørelse fullstendig har gjort dende på alle nasjoner,

7 så de helliges rop og de ahelliges blod ikke lenger skal anrope bHerren Sebaots ører fra jorden om hevn over sine fiender.

8 Derfor, astå på hellige steder og vær urokkelige inntil Herrens dag kommer, for se, den kommer bhastig, sier Herren. Amen.