Skriftene
Lære og pakter 131


Kapittel 131

Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843.

1–4: Celestialt ekteskap er helt nødvendig for å bli opphøyet i den høyeste himmel. 5–6: Hvordan mennesker blir beseglet til evig liv. 7–8: All ånd er materie.

1 I den acelestiale herlighet er det tre himler eller grader.

2 Og for å oppnå den ahøyeste, må et menneske inngå i dette prestedømmes orden (som betyr den bnye og evige ekteskapspakt),

3 og hvis det ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den.

4 Et menneske kan gå inn i de andre, men dette er slutten på dets rike, det kan ikke få aavkom.

5 (Den 17. mai 1843.) Det enda fastere aprofetiske ord betyr at et menneske vet at det er bbeseglet til cevig liv ved åpenbaring og ved profetiens ånd gjennom Det hellige prestedømmes kraft.

6 Det er umulig for et menneske å bli afrelst i buvitenhet.

7 Det finnes ikke noe slikt som immaterielt stoff. All aånd er materie, men den er finere og renere og kan bare skjelnes med brenere øyne.

8 Vi kan ikke se den, men når våre legemer er renset, skal vi se at all ånd er materie.