Skriftene
Lære og pakter 23
forrige neste

Kapittel 23

En serie på fem åpenbaringer gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith senior og Joseph Knight senior. Som følge av de fem nevnte personers oppriktige ønske om å få vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og mottok en åpenbaring for hver enkelt person.

1–7: Disse første disipler kalles til å forkynne, formane og til å styrke Kirken.

1 Se, jeg taler til deg, Oliver, noen få ord. Se, du er velsignet og er ikke under noen fordømmelse. Men vokt deg for astolthet så du ikke faller i bfristelse.

2 Gjør ditt kall kjent for kirken, og også for verden, og ditt hjerte skal bli åpnet til å forkynne sannheten fra nå av og til evig tid. Amen.

3 Se, jeg taler noen få ord til deg, Hyrum, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt hjerte er åpnet og din tunge løst, og ditt kall er å formane og stadig å astyrke kirken. Derfor har du en plikt overfor kirken til evig tid, og dette på grunn av din familie. Amen.

4 Se, jeg taler noen få ord til deg, aSamuel, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er å formane og styrke kirken, men du er ennå ikke kalt til å forkynne for verden. Amen.

5 Se, jeg taler noen få ord til deg, Joseph, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er også å formane og styrke kirken, og dette er din plikt fra nå av og til evig tid. Amen.

6 Se, jeg åpenbarer til deg, Joseph Knight, ved disse ord at du må ta ditt akors opp ved at du bber chøyt, for verden så vel som i lønndom, og med din familie og blant dine venner og på alle steder.

7 Og se, det er din plikt å aslutte deg til den sanne kirke og bruke din tale til stadig å formane, så du kan motta arbeiderens lønn. Amen.