Skriftene
Lære og pakter 114
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 114

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).

1–2: Stillinger i Kirken som innehas av dem som ikke er trofaste, vil bli gitt til andre.

1 Sannelig, så sier Herren: Det er visdom i at min tjener David W. Patten ordner alle sine forretningsanliggender snarest mulig og selger sin varebeholdning, så han kan utføre en misjon for meg neste vår sammen med andre — tolv i alt, ham selv medregnet — for å vitne om mitt navn og gi det glade budskap til hele verden.

2 For sannelig, så sier Herren, at hvis det finnes noen blant dere som fornekter mitt navn, skal andre bli asatt i deres bsted og overta deres embede. Amen.