Skriftene
Lære og pakter 120
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 120

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, Kapittel 119 (History of the Church 3:44).

1 Sannelig, så sier Herren, tiden er nå kommet da aden skal disponeres av et råd som består av Det første presidentskap i min kirke, av biskopen og hans råd, og av mitt høyråd, og ved min egen røst til dem, sier Herren. Slik er det. Amen.