Skriftene
Lære og pakter 106


Kapittel 106

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834. Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery blir kalt til lokal presiderende embedsmann. 4–5: Det annet komme vil ikke overraske lysets barn som en tyv. 6–8: Store velsignelser følger dem som tjener trofast i Kirken.

1 Det er min vilje at min tjener Warren A. Cowdery skal utnevnes og ordineres til presiderende høyprest i min kirke i landområdet Freedom og områdene rundt omkring,

2 og skal forkynne mitt evige evangelium og oppløfte sin røst og advare folk, ikke bare på sitt eget sted, men i de omkringliggende fylker,

3 og vie all sin tid til dette høye og hellige kall som jeg nå gir ham, og med all flid søke himmelens rike og dets rettferdighet, og alle ting som er nødvendig skal tillegges, for arbeideren er sin lønn verd.

4 Og videre, sannelig sier jeg dere, Herrens komme er nær, og det vil overraske verden som en tyv om natten.

5 Derfor, bind omkring deres lender så dere kan være lysets barn, og så den dagen ikke kommer over dere som en tyv.

6 Og videre, sannelig sier jeg dere, det var glede i himmelen da min tjener Warren bøyde seg for mitt septer og rev seg løs fra menneskenes list.

7 Derfor, velsignet er min tjener Warren, for jeg vil vise ham barmhjertighet, og til tross for hans hjertes forfengelighet, vil jeg løfte ham opp hvis han vil ydmyke seg for meg.

8 Og jeg vil være ham nådig og gi ham forvissning så han kan bli stående, og hvis han fortsetter å være et trofast vitne og et lys for kirken, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger. Slik er det. Amen.

Skriv ut