Skriftene
Lære og pakter 17


Kapittel 17

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York, i juni 1829 innen de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen som utgjør Mormons bok. Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert og fikk et sterkt ønske om å være de tre spesielle vitnene. Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt gjennom urim og tummim.

1–4: Ved tro skal de tre vitner se platene og andre hellige gjenstander. 5–9: Kristus bærer vitnesbyrd om at Mormons bok er guddommelig.

1 Se, jeg sier dere at dere må stole på mitt ord, og hvis dere gjør det av hele deres hjerte, skal dere få ase bplatene og likeledes brystplaten, cLabans sverd, durim og tummim som ble gitt til eJareds bror på fjellet da han talte med Herren fansikt til ansikt, samt den gmirakuløse veiviseren som ble gitt til Lehi mens han var i villmarken som grenset til hRødehavet.

2 Og det er ved deres tro dere skal få se dem, ja, ved den tro som de fordums profeter hadde.

3 Og etter at dere har fattet tro og har sett dem med deres øyne, skal dere avitne om dem ved Guds kraft.

4 Og dette skal dere gjøre så min tjener, Joseph Smith jr., ikke skal bli ødelagt, så jeg kan utføre mine rettferdige hensikter for menneskenes barn ved dette verk.

5 Og dere skal vitne om at dere har sett dem, likesom min tjener, Joseph Smith jr., har sett dem, for det er ved min kraft at han har sett dem, og det er fordi han hadde tro.

6 Og han har oversatt aboken – ja, den bdel som jeg har befalt ham – og så sant deres Herre og deres Gud lever, er den sann.

7 Derfor har dere mottatt den samme kraft, den samme tro og den samme gave som ham.

8 Og hvis dere følger disse mine siste befalinger som jeg har gitt dere, skal ahelvetes porter ikke få makt over dere, for min bnåde er tilstrekkelig for dere, og dere skal bli cløftet opp på den siste dag.

9 Og jeg, Jesus Kristus, deres aHerre og Gud, har sagt dere det, så jeg kan utføre mine rettferdige hensikter for menneskenes barn. Amen.