Skriftene
Lære og pakter 30


Kapittel 30

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer, Peter Whitmer jr. og John Whitmer i Fayette, New York i september 1830 etter en tre-dagers konferanse i Fayette, men før Kirkens eldster hadde skilt lag. Opprinnelig ble denne åpenbaringen utgitt som tre åpenbaringer, men profeten samlet dem i ett kapittel i 1835-utgaven av Lære og pakter.

1–4: David Whitmer refses for ikke å ha tjent med flid. 5–8: Peter Whitmer jr. skal ledsage Oliver Cowdery på en misjon til lamanittene. 9–11: John Whitmer blir kalt til å forkynne evangeliet.

1 Se, jeg sier deg, aDavid, at du har bfryktet mennesker og har ikke cstolt på meg for å motta styrke slik som du burde.

2 Men dine tanker har dvelt mer ved ajordiske ting enn ved det som er av meg, din Skaper, og ved den tjenestegjerning du er blitt kalt til, og du har ikke gitt akt på min Ånd og på dem som ble satt over deg, men er blitt overtalt av dem som jeg ikke har befalt.

3 Derfor er du overlatt til deg selv, til å spørre meg og agrunne på det du har mottatt.

4 Og ditt hjem skal være i din fars hus inntil jeg gir deg videre befalinger. Og du skal utføre din atjenestegjerning – i kirken, for verden, og i områdene rundt omkring. Amen.

5 Se, jeg sier deg, aPeter, at du skal breise sammen med din bror, Oliver, for ctiden er kommet da det er min vilje at du opplater din munn for å forkynne mitt evangelium, derfor, frykt ikke, men gi dakt på de ord og råd som din bror skal gi deg.

6 Og lid sammen med ham i alle hans lidelser, oppløft alltid ditt hjerte til meg i bønn og tro for hans og din utfrielse, for jeg har gitt ham makt til å bygge opp min akirke blant blamanittene.

7 Og ingen har jeg utpekt til å være hans rådgiver aover ham i kirken, i kirkelige anliggender, bortsett fra hans bror Joseph Smith jr.

8 Derfor, gi akt på disse ting, og hold mine bud med flid, og du skal bli velsignet med evig liv. Amen.

9 Se, jeg sier deg, min tjener John, at du fra nå av skal begynne å aforkynne mitt evangelium som med en bbasuns røst.

10 Og du skal arbeide hos din bror, Philip Burroughs, og i traktene deromkring – ja, overalt hvor du kan bli hørt – inntil jeg befaler deg å dra derfra.

11 Og du skal av hele din sjel arbeide ene og alene for Sion fra nå av, ja, du skal alltid opplate din munn for min sak og ikke afrykte hva bmenneskene kan gjøre, for jeg er cmed deg. Amen.