Skriftene
Lære og pakter 74


Kapittel 74

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Wayne fylke, New York i 1830. Selv før Kirkens organisering ble det reist spørsmål om hvordan dåpen skulle utføres, noe som ledet profeten til å søke svar angående dette emnet. Joseph Smiths historie fastslår at denne åpenbaringen er en forklaring til 1 Korinterbrev 7:14, et skriftsted som ofte hadde blitt benyttet for å rettferdiggjøre barnedåp.

1–5: Paulus råder Kirken på sin tid til ikke å holde Moseloven. 6–7: Små barn er hellige, og er helliggjort gjennom forsoningen.

1 For den vantro ektemann er helliggjort ved sin hustru, og den vantro hustru er helliggjort ved ektemannen, ellers ville deres barn være urene, men nå er de hellige.

2 Nå, på apostlenes tid ble omskjærelsens lov praktisert av alle jøder som ikke trodde på Jesu Kristi evangelium.

3 Og det skjedde at det oppsto en stor strid blant folket angående loven om omskjærelse, for den vantro ektemann ønsket at hans barn skulle omskjæres og være lydig mot Moseloven, en lov som var oppfylt.

4 Og det skjedde at de barn som ble oppdratt til å være lydige mot Moseloven, ga akt på sine fedres tradisjoner og trodde ikke på Kristi evangelium, derfor ble de vanhellige.

5 Av denne grunn skrev apostelen til kirken og ga dem et bud – ikke fra Herren, men sitt eget – at en troende ikke skulle gifte seg med en vantro med mindre Moseloven ble forkastet av dem,

6 for at deres barn kunne være uten omskjærelse og at tradisjonen som sa at små barn er vanhellige, kunne opphøre, for jødene trodde på den.

7 Men små barn er hellige og er helliggjort gjennom Jesu Kristi forsoning, og dette er det skriftstedet betyr.

Skriv ut