Skriftene
Lære og pakter 24
forrige neste


Kapittel 24

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830. Selv om det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, var forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult. De neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre og instruere dem.

1–9: Joseph Smith kalles til å oversette og forkynne og til å forklare Skriftene. 10–12: Oliver Cowdery kalles til å forkynne evangeliet. 13–19: Åpenbaring gis om den lov som gjelder for mirakler, forbannelser, for å ryste støvet av sine føtter og for å gå ut uten pung eller skreppe.

1 Se, du ble kalt og utvalgt til å skrive Mormons bok og til min tjeneste, og jeg har løftet deg opp, ut av dine lidelser og har gitt deg råd så du er blitt reddet fra alle dine fiender, og du er blitt utfridd fra Satans makt og fra mørket!

2 Likevel er du uten unnskyldning for dine aovertredelser, men gå bort, og synd ikke mer.

3 aForedle ditt embede, og når du har tilsådd dine marker og sikret dem, skynd deg til menighetene i bColesville, Fayette og Manchester som skal cstøtte deg, og jeg vil velsigne dem både åndelig og timelig,

4 men hvis de ikke tar imot deg, vil jeg sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse.

5 Og du skal fortsette å påkalle Gud i mitt navn, og skrive det som skal bli gitt deg av aTrøsteren, og forklare alle skrifter for kirken.

6 Og det skal bli gitt deg i samme stund hva du skal asi og skrive, og de skal høre det, ellers vil jeg sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse.

7 For du skal vie Sion all din atjeneste, og i dette skal du ha styrke.

8 Vær atålmodig i btrengsler, for du skal få mange, men chold ut, for se, jeg er med deg inntil dine dagers dende.

9 Og i timelig arbeide skal du ikke ha styrke, for det er ikke ditt kall. Ivareta ditt akall, og du vil ha tilstrekkelig for å kunne foredle ditt embede og vil kunne forklare alle skrifter og fortsette med å gi håndspåleggelse og styrke menighetene.

10 Og din bror, Oliver, skal fortsette å bære mitt navn frem for verden og også for kirken. Og han skal ikke tro at han kan si nok for min sak, og se, jeg er med ham inntil enden.

11 I meg skal han ha herlighet, og ikke av seg selv, i svakhet som i styrke, i trelldom som i frihet.

12 Og til alle tider og på alle steder skal han opplate sin munn og aforkynne mitt evangelium som med en bbasuns røst både dag og natt, og jeg vil gi ham en styrke som ikke er kjent blant mennesker.

13 Krev ikke amirakler med mindre jeg bbefaler dere, og unntatt når det er nødvendig for å cdrive ut donde ånder, ehelbrede de syke og motstå fgiftige slanger og dødelig gift.

14 Og adisse ting skal dere ikke gjøre med mindre dere anmodes om det av dem som ønsker det, så Skriftene kan oppfylles, for dere skal handle i overensstemmelse med det som står skrevet.

15 Og hvor som helst dere akommer og de ikke tar imot dere i mitt navn, skal dere etterlate dere en forbannelse istedenfor en velsignelse ved å ryste bstøvet av deres føtter til et vitnesbyrd mot dem, og vaske deres føtter ved veikanten.

16 Og det skal skje at enhver som legger hånd på dere med vold, skal dere befale å bli slått i mitt navn, og se, jeg vil slå dem på deres ord i min egen beleilige tid.

17 Og enhver som går til sak mot deg, skal ved loven bli forbannet.

18 Og du skal ikke ta med deg apung eller skreppe, ei heller staver eller to kapper, for kirken skal i samme stund gi deg hva du trenger til føde og til klær, til sko, til penger og til skreppe.

19 For du er kalt til å abeskjære min vingård med en grundig beskjæring, ja, endog for siste gang – ja, og også alle som du har bordinert – og de skal følge dette mønster. Amen.