Skriftene
Lære og pakter 111


Kapittel 111

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836. På denne tiden hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av deres arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden, samtidig som de forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirkens anliggender og forkynte også noe. Da det viste seg at de ikke ville få tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.

1–5: Herren ivaretar sine tjeneres timelige behov. 6–11: Han vil vise Sion barmhjertighet og ordne alle ting til sine tjeneres beste.

1 Jeg, Herren deres Gud, ser ikke med mishag på dere fordi dere har foretatt denne reisen, til tross for deres dårskap.

2 Jeg har store skatter til dere i denne by som vil være til gavn for Sion og mange mennesker i denne by, som jeg ved deres medvirkning vil samle og ta ut når tiden er inne, og som vil være til Sions gavn.

3 Derfor er det viktig at dere blir kjent med mennesker i denne by ettersom dere blir ledet, og slik det skal tilkjennegis for dere.

4 Og det skal skje at når tiden er inne, vil jeg gi denne by i deres hender, og dere skal ha så stor makt over den at de ikke skal oppdage deres hemmeligheter, og dens rikdom av gull og sølv skal bli deres.

5 Vær ikke bekymret for deres agjeld, for jeg vil gi dere evne til å betale den.

6 Vær ikke bekymret for Sion, for jeg vil vise henne barmhjertighet.

7 Bli på dette sted og i områdene rundt omkring.

8 Og det sted hvor jeg hovedsakelig vil dere skal være, skal bli tilkjennegitt for dere ved min Ånds kraft og afred som skal strømme til dere.

9 Dette sted kan dere få ved å leie. Og søk flittig etter denne bys første innbyggere og grunnleggere,

10 for det er mer enn én skatt til dere i denne by.

11 Vær derfor akloke som slanger, men likevel uten synd, og jeg vil ordne alt til deres bbeste etter hvert som dere er istand til å ta imot det. Amen.