Skriftene
Kronologisk oversikt over innholdet


Kronologisk oversikt over innholdet

Tid

Sted

Kapittel

1823

september

Manchester, New York

2

1828

juli

Harmony, Pennsylvania

3

1829

februar

Harmony, Pennsylvania

4

mars

Harmony, Pennsylvania

5

april

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9, 10

mai

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13*

juni

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

Sommeren

Manchester, New York

19

1830

Wayne fylke, New York

74

april

Fayette, New York

20*, 21

april

Manchester, New York

22, 23

juli

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

august

Harmony, Pennsylvania

27

september

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

oktober

Manchester, New York

32

oktober

Fayette, New York

33

november

Fayette, New York

34

desember

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831

januar

Fayette, New York

38, 39, 40

februar

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

mars

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

mai

Kirtland, Ohio

49, 50

mai

Thompson, Ohio

51

juni

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

juli

Sion, Jackson fylke, Missouri

57

august

Sion, Jackson fylke, Missouri

58, 59

august

Independence, Missouri

60

august

Missouri-elven, Missouri

61

august

Chariton, Missouri

62

august

Kirtland, Ohio

63

september

Kirtland, Ohio

64

oktober

Hiram, Ohio

65, 66

november

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

desember

Hiram, Ohio

71

desember

Kirtland, Ohio

72

1832

januar

Hiram, Ohio

73

januar

Amherst, Ohio

75

februar

Hiram, Ohio

76

mars

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

mars

Kirtland, Ohio

78

april

Independence, Missouri

82, 83

august

Hiram, Ohio

99

september

Kirtland, Ohio

84

november

Kirtland, Ohio

85

desember

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

februar

Kirtland, Ohio

89

mars

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

mai

Kirtland, Ohio

93

juni

Kirtland, Ohio

95, 96

august

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

oktober

Perrysburg, New York

100

desember

Kirtland, Ohio

101

1834

februar

Kirtland, Ohio

102, 103

april

Kirtland, Ohio

104*

juni

Fishing-elven, Missouri

105

november

Kirtland, Ohio

106

1835

april

Kirtland, Ohio

107

august

Kirtland, Ohio

134

desember

Kirtland, Ohio

108

1836

januar

Kirtland, Ohio

137

mars

Kirtland, Ohio

109

april

Kirtland, Ohio

110

august

Salem, Massachusetts

111

1837

juli

Kirtland, Ohio

112

1838

mars

Far West, Missouri

113*

april

Far West, Missouri

114, 115

mai

Spring Hill, Daviess fylke, Missouri

116

juli

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

mars

Liberty Jail, Clay fylke, Missouri

121, 122, 123

1841

januar

Nauvoo, Illinois

124

mars

Nauvoo, Illinois

125

juli

Nauvoo, Illinois

126

1842

september

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

februar

Nauvoo, Illinois

129

april

Ramus, Illinois

130

mai

Ramus, Illinois

131

juli

Nauvoo, Illinois

132

1844

juni

Nauvoo, Illinois

135

1847

januar

Winter Quarters (nå Nebraska)

136

1890

oktober

Salt Lake City, Utah

Offisiell erklæring 1

1918

oktober

Salt Lake City, Utah

138

1978

juni

Salt Lake City, Utah

Offisiell erklæring 2

  • På eller i nærheten av angitt sted.