Kronologisk oversikt over innholdet
  Footnotes

  Kronologisk oversikt over innholdet

  Tid

  Sted

  Kapittel

  1823

  september

  Manchester, New York

  2

  1828

  juli

  Harmony, Pennsylvania

  3

  om sommeren

  Harmony, Pennsylvania

  10

  1829

  februar

  Harmony, Pennsylvania

  4

  mars

  Harmony, Pennsylvania

  5

  april

  Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

  mai

  Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

  juni

  Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  mars

  Manchester, New York

  19

  april

  Fayette, New York

  20*, 21

  april

  Manchester, New York

  22, 23

  juli

  Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

  august

  Harmony, Pennsylvania

  27

  september

  Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

  oktober

  Fayette, New York

  32*, 33

  november

  Fayette, New York

  34

  desember

  Fayette, New York

  35, 36, 37

  1831

  januar

  Fayette, New York

  38, 39, 40

  februar

  Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

  mars

  Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

  mai

  Kirtland, Ohio

  50

  mai

  Thompson, Ohio

  51

  juni

  Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

  juli

  Sion, Jackson fylke, Missouri

  57

  august

  Sion, Jackson fylke, Missouri

  58, 59, 60

  august

  Ved Missouri-elven, Missouri

  61, 62

  august

  Kirtland, Ohio

  63

  september

  Kirtland, Ohio

  64

  oktober

  Hiram, Ohio

  65

  oktober

  Orange, Ohio

  66

  november

  Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

  november

  Kirtland, Ohio

  70

  desember

  Hiram, Ohio

  71

  desember

  Kirtland, Ohio

  72

  1832

  januar

  Hiram, Ohio

  73, 74

  januar

  Amherst, Ohio

  75

  februar

  Hiram, Ohio

  76

  mars

  Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

  april

  Jackson fylke, Missouri

  82, 83

  april

  Independence, Missouri

  83

  august

  Hiram, Ohio

  99

  september

  Kirtland, Ohio

  84

  november

  Kirtland, Ohio

  85

  desember

  Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

  1833

  februar

  Kirtland, Ohio

  89

  mars

  Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

  mai

  Kirtland, Ohio

  93, 94

  juni

  Kirtland, Ohio

  95, 96

  august

  Kirtland, Ohio

  97, 98

  oktober

  Perrysburg, New York

  100

  desember

  Kirtland, Ohio

  101

  1834

  februar

  Kirtland, Ohio

  102, 103

  april

  Kirtland, Ohio

  104*

  juni

  Fishing River, Missouri

  105

  november

  Kirtland, Ohio

  106

  1835

  mars

  Kirtland, Ohio

  107

  august

  Kirtland, Ohio

  134

  desember

  Kirtland, Ohio

  108

  1836

  januar

  Kirtland, Ohio

  137

  mars

  Kirtland, Ohio

  109

  april

  Kirtland, Ohio

  110

  august

  Salem, Massachusetts

  111

  1837

  juli

  Kirtland, Ohio

  112

  1838

  mars

  Far West, Missouri

  113*

  april

  Far West, Missouri

  114, 115

  mai

  Spring Hill, Daviess fylke, Missouri

  116

  juli

  Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

  1839

  mars

  Liberty Jail, Clay fylke, Missouri

  121, 122, 123

  1841

  januar

  Nauvoo, Illinois

  124

  mars

  Nauvoo, Illinois

  125

  juli

  Nauvoo, Illinois

  126

  1842

  september

  Nauvoo, Illinois

  127, 128

  1843

  februar

  Nauvoo, Illinois

  129

  april

  Ramus, Illinois

  130

  mai

  Ramus, Illinois

  131

  juli

  Nauvoo, Illinois

  132

  1844

  juni

  Nauvoo, Illinois

  135

  1847

  januar

  Winter Quarters (nå Nebraska)

  136

  1890

  oktober

  Salt Lake City, Utah

  Offisiell erklæring — 1

  1918

  oktober

  Salt Lake City, Utah

  138

  1978

  juni

  Salt Lake City, Utah

  Offisiell erklæring — 2