Skriftene
Lære og pakter 13
forrige neste

Kapittel 13

Et utdrag av Joseph Smiths historie som beretter om profeten og Oliver Cowderys ordinasjon til Det aronske prestedømme i nærheten av Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829. Ordinasjonen ble utført ved en engels hender, og denne fortalte at han var Johannes, den samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble kalt Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når tiden var inne, ville dette høyere prestedømme bli overdratt til dem. (se kapittel 27:7–8, 12.)

Det aronske prestedømmes nøkler og krefter blir forklart.

1 Til dere, mine medtjenere, aoverdrar jeg i Messias’ navn, bArons prestedømme, som har nøklene til cenglers betjening, domvendelsens evangelium og edåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, og dette skal aldri mer borttas fra jorden før fLevis sønner igjen ofrer et offer til Herren i grettferdighet.