Skriftene
Lære og pakter 99


Kapittel 99

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock den 29. august 1832 i Hiram, Ohio. I mer enn ett år hadde John Murdock forkynt evangeliet mens barna hans – morløse etter hustruen Julia Clapps død i april 1831 – bodde hos andre familier i Ohio.

1–8: John Murdock blir kalt til å forkynne evangeliet, og de som mottar ham, mottar Herren og vil finne barmhjertighet.

1 Se, så sier Herren til min tjener, John Murdock – du er kalt til å dra til de østlige deler av landet og gå fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by, for å forkynne mitt evige evangelium for innbyggerne der, under aforfølgelse og ugudelighet.

2 Og den som amottar deg, mottar meg, og du skal ha kraft til å forkynne mitt ord ved btilkjennegivelsen av min Hellige ånd.

3 Og de som mottar deg asom et lite barn, mottar mitt brike, og velsignet er de, for de skal finne cbarmhjertighet.

4 Og de som forkaster deg, skal bli aforkastet av min Fader og hans hus, og du skal tvette dine bføtter på hemmelige steder ved veien som et vitnesbyrd mot dem.

5 Og se og gi akt, jeg akommer hastig til bdom for å overbevise alle om deres ugudelige gjerninger som de har begått mot meg, slik det står skrevet om meg i De hellige skrifter.

6 Og nå, sannelig sier jeg deg at det er ikke nødvendig for deg å reise før du har sørget for dine barn og med ømhet har sendt dem til biskopen i Sion.

7 Og om noen få år kan du også, om du ønsker det av meg, dra opp til det fruktbare land for å motta din arv,

8 ellers skal du fortsette å forkynne mitt evangelium ainntil du blir tatt bort. Amen.