Skriftene
  Lære og pakter 118
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 118

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: “Vis oss din vilje,O Herre, angående De tolv” (History of the Church 3:46).

  1–3: Herren vil ta hånd om De tolvs familier. 4–6: Ledige plasser i De tolvs råd blir besatt.

  1 Sannelig, så sier Herren: La det straks avholdes en konferanse, la De tolv organiseres, og la menn utpekes for å ainnta plassene etter dem som har falt fra.

  2 La min tjener aThomas bli en tid i Sions land for å utgi mitt ord.

  3 La de øvrige fra denne stund fortsette å forkynne, og hvis de gjør dette i hjertets aydmykhet, i bsaktmodighet, i mildhet og langmodighet, gir jeg, Herren, dem et løfte at jeg vil ta hånd om deres familier, og en vid dør skal fra nå av åpnes for dem.

  4 Og la dem neste vår reise over de store vann og der forkynne mitt evangelium, ja, i dets fylde, og bære vitnesbyrd om mitt navn.

  5 La dem ta farvel med mine hellige i byen Far West den 26. april neste år, på den tomt hvor mitt hus skal bygges, sier Herren.

  6 La min tjener John Taylor og også min tjener John E. Page og også min tjener Wilford Woodruff og også min tjener Willard Richards, utpekes til å fylle plassene etter dem som har falt fra og bli offisielt underrettet om sin utnevnelse.