Skriftene
Lære og pakter 16
forrige neste

Kapittel 16

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Peter Whitmer jr. i Fayette, New York, i juni 1829. (se forordet til kapittel 14.) Peter Whitmer jr. ble senere ett av de åtte vitnene til Mormons bok.

1–2: Herrens arm er over hele jorden. 3–6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.

1 aLytt, min tjener Peter, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord.

2 For se, jeg taler til deg, skarpt og kraftig, for min arm er over hele jorden.

3 Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg.

4 For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg.

5 Se, velsignet er du på grunn av disse ting og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge mine befalinger.

6 Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem i min Faders rike. Amen.

      • Se L&p 15 for samme krysshenvisninger.