Skriftene
  Lære og pakter 26
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 26

  Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:104). (Se også forordet til Kapittel 24.)

  1: De blir bedt om å studere Skriftene og forkynne. 2: Loven om felles samtykke blir bekreftet.

  1 Se, jeg sier dere at dere skal vie deres tid til å astudere Skriftene og til å forkynne og styrke kirken i bColesville og utføre arbeide med jorden slik det er nødvendig, før dere reiser vestover for å avholde neste konferanse, og da skal det gjøres kjent for dere hva dere skal gjøre.

  2 Og alle ting skal utføres med afelles samtykke i kirken, ved mye bønn og tro, for alle ting skal dere motta ved tro. Amen.