Skriftene
Lære og pakter 26


Kapittel 26

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (se forordet til kapittel 24.)

1: De blir bedt om å studere Skriftene og forkynne. 2: Loven om felles samtykke blir bekreftet.

1 Se, jeg sier dere at dere skal vie deres tid til å studere Skriftene og til å forkynne og styrke kirken i Colesville og utføre arbeide med jorden slik det er nødvendig, før dere reiser vestover for å avholde neste konferanse, og da skal det gjøres kjent for dere hva dere skal gjøre.

2 Og alle ting skal utføres med felles samtykke i kirken, ved mye bønn og tro, for alle ting skal dere motta ved tro. Amen.

Skriv ut