Skriftene
Lære og pakter 137
forrige neste


Kapittel 137

Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836. Foranledningen var forrettelsen av ordinanser som forberedelse til innvielsen av tempelet.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i Det celestiale rike. 7–9: Læren om frelse for de døde blir åpenbart. 10: Alle barn blir frelst i Det celestiale rike.

1 aHimlene ble åpnet for oss, og jeg så Guds bcelestiale rike og dets herlighet, om jeg var ci eller utenfor legemet, kan jeg ikke si.

2 Jeg så hvor overordentlig vakker den aport er som arvingene til dette rike skal gå inn gjennom, den var som en portal bomspent av flammer,

3 også aGuds skinnende trone hvor bFaderen og cSønnen hadde sitt sete.

4 Jeg så rikets skjønne gater som lot til å være brolagt med agull.

5 Jeg så fader aAdam og bAbraham og min cfar og min dmor, min bror eAlvin som lenge har vært død,

6 og undret meg over hvordan han hadde fått en aarv i dette rike all den stund han hadde forlatt dette liv før Herren løftet sin hånd for å samle Israel for bannen gang og ikke var blitt cdøpt til syndenes forlatelse.

7 Således lød aHerrens røst til meg, og sa: Alle som er døde buten kunnskap om dette evangelium og som ville ha godtatt det hvis de hadde fått anledning til å bli på jorden, skal cbli arvinger til dGuds celestiale rike.

8 Også alle som heretter kommer til å dø uten kunnskap om det, som aville ha godtatt det av hele sitt hjerte, skal bli arvinger til dette rike,

9 for jeg, Herren, vil adømme alle mennesker etter deres bgjerninger – etter deres chjerters ønsker.

10 Og jeg så også at alle barn som dør før de når aansvarsalderen, blir bfrelst i himmelens celestiale rike.