Skriftene
Lære og pakter 108


Kapittel 108

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. desember 1835. Dette kapittelet ble mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt ordinert til en sytti, og som hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring for å tilkjennegi hans oppgave.

1–3: Lyman Sherman får tilgivelse for sine synder. 4–5: Han skal regnes blant Kirkens ledende eldster. 6–8: Han blir kalt til å forkynne evangeliet og styrke sine brødre.

1 Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Lyman: Dine synder er deg tilgitt, fordi du har lyttet til min røst og har kommet hit i dag for å motta råd av ham som jeg har utpekt.

2 Derfor, la din sjel falle til aro med hensyn til din åndelige tilstand, og motsett deg ikke lenger min røst.

3 Og stå opp og vær fra nå av mer omhyggelig med å holde dine løfter som du har gitt og gir, og du skal bli velsignet med overmåte store velsignelser.

4 Vent tålmodig inntil den ahøytidelige forsamling skal sammenkalles av mine tjenere, da skal du huskes som en av de fremste av mine eldster, og ved ordinasjon få den samme rett som de øvrige av mine eldster som jeg har utvalgt.

5 Se, dette er Faderens aløfte til deg hvis du fortsetter å være trofast.

6 Og den dag skal komme da det skal oppfylles at du skal ha rett til å aforkynne mitt evangelium hvor som helst jeg fra den tid av skal sende deg.

7 Derfor, astyrk dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner, i alle dine formaninger og i alt du gjør.

8 Og se og gi akt, jeg er med deg for å velsigne deg og abefri deg for evig. Amen.